Computerclub.K33S.nl: A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Computerclub Home K33S.nl Computerclub bij je favorieten Computerclub als je startpagina

Google zoekmachine
Email

Electronische post.


ADSL links

ADSL is de afkorting voor Asymmetric Digital Subscriber Line. Dit is een technologie voor het aanbieden van breedband data diensten via de telefoondraad.


Welkom!

De Computerclub bestaat momenteel uit 27 pagina's. Voor elke letter van het alfabet een pagina en de Home-pagina voor alles wat niet met een letter begint.


AAC

Geluidsindeling met hoge compressiefactor, wordt vooral op iPods gebruikt.


Aanmeldscript

Een tekstbestand dat is opgeslagen op de server en dat een lijst opdrachten bevat. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt, leest de server het tekstbestand, voert de opdrachten uit en wijst vaak tegelijk schijfstations toe en maakt verbinding met netwerkprinters voor gebruikers. Vaak bevatten deze scripts ook regels die de gebruiker alleen maar laten weten dat hij of zij is aangemeld, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook automatisch verbinding maken met andere computers. Met een aanmeldscript kan de beheerder de werkomgeving van een gebruiker bij elke aanmelding configureren zonder daarvoor alle aspecten te hoeven beheren.


Aanraakscherm

Sinds het door Hewlett Packard in 1983 op de markt gebrachte aanraakscherm (touch screen) kent dit principe navolging.
De voordelen:
* De schermopbouw kan per gebruiker of toepassing gewijzigd worden.
* De instructie is eenvoudig.
De nadelen:
* De vingertop is niet nauwkeurig genoeg en de armbewegingen maken het gebruik vermoeiend.
Het aanraakscherm is daarom vooral geschikt voor korte handelingen in openbare ruimten, waar het gebruik van een toetsenbord een probleem is omdat dit kwetsbaar is en snel vervuild. Het aanraakscherm wordt wel vet, maar is eenvoudig weer schoon te maken.


Aardlekbeveiliging

Een aardlekbeveiliging controleert of er stroom weglekt naar de aarde. Deze schakelt de elektrische installatie uit als er een stroomverschil is van meer dan 30 milli-ampere.


Aardlekschakelaar

Een aardlekschakelaar controleert of er stroom weglekt naar de aarde. Deze schakelt de elektrische installatie uit als er een stroomverschil is van meer dan 30 milli-ampere.


AC-3

Een geluidsstandaard die door Dolby Laboratories is ontwikkeld voor de opslag van beeld en geluid op een DVD-schijf.


AC'97

Audio Controller 1997. Gestandaardiseerde interface voor geluids- en modemchips (MC97)


Accesspoint

Dit is te vergelijken met een hub in een sternet, maar beschikt in plaats van connectors over een antenne. De aangesloten apparaten hebben een netwerkkaart met antenne.


Achterwaardse compatibiliteit

De mogelijkheid van software of hardware om met een oudere versie van zichzelf samen te werken.


ACK/NAK-protocol

Bij het ACK/NAK-protocol wordt elk gegevensblok voorafgegaan door een Start Of Text teken (STX) en gevolgd door een End Of Text teken (ETX) plus een Block Check Character (BCC) die eventuele fouten bij de overdracht kan waarnemen. Bij foutloze overdracht wordt er een Acknowledge (ACK) teruggezonden, waarna het volgende gegevensblok verzonden kan worden. Zijn er fouten waargenomen, dan volgt er een Not Acknowledge (NAK) waarna hetzelfde gegevensblok herhaald wordt.


ACPI

Advanced Configuration and Power Interface. Deze zorgt voor de interactie tussen BIOS en besturingssysteem bij ATX-moederborden en is nodig voor OnNow-technologie. Dankzij deze interface kan het besturingssysteem energiebeheer systeemgericht uitvoeren en de configuratie van het systeem verzorgen.


ACPI-apparatuur

Hardware die is uitgerust met voorzieningen waarmee energiebeheer kan worden uitgevoerd en met de interfaces die hiervoor nodig zijn zoals beschreven in de Description Table van de ACPI-specificatie.


Actieve luidsprekers

Actieve luidsprekers hebben een eigen netvoeding of batterijvoeding nodig en kunnen veel meer volume produceren dan passieve luidsprekers.


Active Channels

Speciale manier waarop informatie van het World Wide Web via Internet Explorer bij gebruikers op het bureaublad wordt bezorgd.


Active Desktop

Een interface die ervoor heeft gezorgd dat het Windows-bureaublad en Internet Explorer nauw zijn ge-integreerd. Vaak synoniem met de manier waarop informatie van het World Wide Web wordt weergegeven.


Active Setup

Een toepassing die informatie over de computer van de gebruiker verzamelt alvorens Internet Explorer begint met het downloaden van bestanden en deze informatie gebruikt om het downloaden op een efficiente manier te laten verlopen.


ActiveX

Een Microsoft-standaard voor bouwstenen voor computerprogramma's, oftewel objecten.


Actuator

Zoekarm in een harde schijf


Adapterkaart

Een adapterkaart is een elektronische printplaat die via een standaardinterface, de zogenaamde kaartslotinterface, met een computer wordt verbonden. Adapterkaarten breiden de mogelijkheden van computers op een aantal manieren uit, bijvoorbeeld met video-, netwerk-, modem- en andere functies.


Add-on device

Uitbreidingsapparaat. Een apparaat (zoals een geluidskaart, netwerkadapterkaart, SCSI-controller) dat aan een computer wordt toegevoegd om de functionaliteit ervan uit te breiden.


Address Resolution Protocol (ARP)

Een elementair protocol uit de internetlaag, dat wordt gebruikt om het bij een IP-adres behorende fysieke adres te verkrijgen. ARP houdt een cache bij met recentelijk bij elkaar gezochte IP-adressen en fysieke adressen.


Adresbus

De adresbus zorgt ervoor dat de van de microprocessor afkomstige data op bepaalde geheugenlocaties (geheugenadressen) van het interne geheugen terechtkomen, dit is eenrichtingsverkeer (van microprocessor naar geheugen en I/O). Het aantal adreslijnen bepaalt de hoeveelheid adresseerbaar geheugen, 2 tot de macht [aantal adreslijnen] is de hoeveelheid adresseerbaar geheugen.


Adresseren

Adresseren is het benaderen van een geheugenplaats.


Address Resolution Protocol (ARP)

Een protocol dat het Ethernet-adres van een host moet achterhalen aan de hand van zijn Internet-adres.


ADSL

De Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) is een techniek om over de bestaande koperen telefoonlijn grote hoeveelheden beeld, geluid en data te transporteren. Een splitter deelt de telefoon lijn op in twee banden: een voor de telefoongesprekken en een voor de internetverbinding. De splitter heeft ook twee uitgangen: een voor de bestaande telefoonaansluiting en een voor de ADSL-modem. Een ADSL-modem is een apparaat (of insteekkaart voor de computer) en deze legt de verbinding tussen de splitter en de computer. Bij ADSL is de verbinding naar de gebruiker sneller dan de terugweg, wat betekent dat de dowloadsnelheid hoger is dan de uploadsnelheid.


Advanced Graphics Port

Een videobus waar alleen AGP-beeldschermkaarten in passen.


Advanced Power Management (APM)

Een software-interface (opgesteld door Microsoft en Intel) tussen hardware-specifieke energiebeheersoftware (zoals die in het BIOS van het systeem) en het stuurprogramma voor de energiebeheervoorziening van het besturingssysteem.


Afzonderlijke geheugenruimte

In Windows NT kunnen 16-bits toepassingen (dat wil zeggen oudere Windows-toepassingen) in hun eigen geheugenruimte uitgevoerd worden. Dat betekent dat als deze toepassingen problemen veroorzaken, ze in theorie geen andere toepassingen kunnen laten vastlopen.


AGP-bus

De AGP-bus is bedoeld voor een videokaart. AGP-kaarten bestaan in verschillende snelheden (2x, 4x, 8x). Deze zijn NIET door elkaar op elk moederbord te gebruiken. De 8x-AGP-kaarten werken op een hoger voltage. Bij de AGP-bus zit vaak een extra vergrendeling aan de achterzijde, die vastklikt als de kaart goed geplaatst is. Op de nieuwere moederborden is de AGP-bus vervangen door PCI-Express.


AHCI

Advanced Host Controller Interface. Onderdeel van de SATA-II-specificatie, ondersteunt extra functies zoals NCQ en hot-plugging.


Ajax

Afkorting van Asynchronous Javascript And XML. Combinatie van Javascript en XML-code om dynamische, interactieve pagina-elementen te maken. Speciale dataoverdrachttechnieken laten pagina's sneller laden. Slechts kleine verzoeken gaan naar de server en die stuurt ook korte reacties terug, waardoor een Ajax-applicatie snel lijkt te laden en snel lijkt te reageren op acties van de gebruiker.


ALSA

Het ALSA-project (Advanced Linux Sound Architecture) zorgt onder Linux voor de communicatie met de geluidskaart. Naast de meeste consumentengeluidskaarten wordt ook een aantal high-endkaarten ondersteund door dit project, zodat Linux een goede oplossing kan zijn voor het maken van meersporenopnamen van hoge kwaliteit.


ALU

Arithmetic Logic Unit, het gedeelte van de centrale verwerkingseenheid waar het rekenwerk plaatsvindt.


AMD64

x86-processors met 64-bit-instructiesetuitbreiding, ook x86-64, x64, EM64T of Intel 64 genoemd.


AMD Athlon XP

Processorreeks van AMD.


AMD Duron

De AMD Duron is het goedkope alternatief van AMD en de concurrent van de Intel Celeron.


Ampere

Eenheid van stroomsterkte.


AMS-IX

Amsterdam Internet Exchange. Een knooppunt waar grootverbruikers data met elkaar uitwisselen.


Analoge telefoonlijn

Een telefoonlijn die geluid vervoert als een golfvorm (vergelijkbaar met radiogolven).


Analogue Telephone Adapters (ATA's)

De ATA is een kasje dat zowel een telefoonaansluiting voor een normaal telefoontoestel heeft en een ethernet poort die aangesloten wordt op je router. Sommige ATA's hebben zelfs een tweede telefoonpoort die op het analoge telefoonnet aangesloten kan worden zodat men zowel via de oude traditionele aansluiting gebeld kan worden als via VoIP. En de Luxe uitvoering van een ATA heeft zelfs twee ethernet poorten die je tussen je internet aansluiting en de rest van je netwerk kan plaatsen en telefoon data voorrang geeft op overige data.


Analoog

Gebaseerd op golfvormen in plaats van binaire voltagepatronen.


AND

Bij het gebruikmaken van AND worden twee invoersignalen getoetst. Zijn beide signalen aanwezig, dan zal er een uitvoersignaal totstandkomen.


API

Application Programming Interface. Een reeks routines die door een programma wordt benut om lagere services aan te vragen bij het besturingssysteem en deze uit te voeren.


APIC

Advanced Programmable Interrupt Controller. PIC-versie die voor multiprocessor-systemen nodig is; meer dan 16 IRQ-kanalen mogelijk.


Apparaat-id

Een unieke ASCII-tekenreeks om een apparaat mee aan te duiden en aan de hand waarvan gegevens over het apparaat in het register kunnen worden gecontroleerd.


Apparaatknooppunt

De elementaire gegevensstructuur voor een bepaald apparaat, die door Configuration Manager wordt opgebouwd. Apparaatknooppunten worden voor elk apparaat en elke enumerator met informatie over het apparaat (zoals toegekende bronnen) in het geheugen geplaatst op het moment dat het systeem wordt opgestart. De volledige weergave van alle apparaatknooppunten wordt een hardwarestructuur genoemd.


Apparaatobject

Een objecttype (alleen kernelmodus) dat wordt gebruikt om een fysiek, logisch of virtueel apparaat mee aan te duiden waarvan het stuurprogramma in het systeem is geladen.


Apple

Fabrikant van microcomputers met vaak een bijzondere vormgeving.


Applet (1)

Een klein programma dat in Java is geschreven en tijdelijk door een browser wordt gedownload naar de vaste schijf van de gebruiker, alwaar het wordt uitgevoerd wanneer de desbetreffende Web-pagina is geopend.


Applet (2)

Handig programmaatje, zoals een rekenmachine of tekstbewerker.


Applicatie

toepassing


Applicatiehosting

De mogelijkheid om toepassingen te 'huren' en te benaderen via het internet.


applicatieserver

Computer waarop applicaties staan die door andere computers gebruikt worden via een netwerkverbinding.


Application Programming Interface (API)

Een reeks routines die door een programma wordt benut om lagere services aan te vragen bij het besturingssysteem en deze uit te voeren.


Applicationsharing

Het delen van toepassingen


Archief

Een bestand dat een groep gecomprimeerde bestanden bevat die samengesperst (gecomprimeerd) zijn, zodat ze efficiënter kunnen worden opgeslagen. Je moet een programma als WinZip, 7zip of tar gebruiken om de oorspronkelijke bestanden weer terug te krijgen.


Architectuur

De structuur van het gehele besturingssysteem of een deel daarvan. Deze term wordt ook gebruikt voor de structuur van systeemsoftware.


Arithmetic Logic Unit

Arithmetic Logic Unit, het gedeelte van de centrale verwerkingseenheid waar het rekenwerk plaatsvindt.


ARPA

Advanced Research Projects Agency, een projectgroep van de Amerikaanse overheid die de allereerste versie van internet gestalte gaf.


ASCII

American Standard Code for Information Interchange, een manier waarop computers enen en nullen (binaire code die computers begrijpen) vertalen in letters, cijfers en andere tekens (die mensen begrijpen).


ASCII

ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange. Bij de ASCII-tabel worden alle letters, cijfers, tekens plus een aantal (printer)stuurcodes gespecificeerd in 7-bits. Er zijn dus 128 mogelijkheden.


ASP

Active Server Pages. Programmeertaal om websites te maken op een Winsdows server.


Assembleertaal

Speciaal voor bepaalde microprocessor geschreven code.


asynchrone communicatie

Bij de asynchrone communicatie kunnen ook niet-gelijkwaardige computers met elkaar communiceren. De gegevens worden per byte ingepakt en voorzien van een pariteitsbit.


Asynchronous Transfer Mode (ATM)

Een communicatieprotocol voor gegevensoverdracht met een hoge snelheid.


ATA

Advanced Technology Attachment, standaard (evenals de opvolgers Ultra-ATA en Serial ATA) voor communicatie tussen moederbord en harde schijf. Het gaat hier om de parallelle interface voor drives op computers die compatible zijn met AT. Bij de ATA-interface, ook wel IDE (Intergrated Drive Electronics) genoemd, bevindt zich vrijwel alle elektronica voor de harddisk op de harddisk zelf. De interface is dus uiterst eenvoudig van opzet.


ATAPI

AT Attachment Packet Interface. Parallelle interface voor optische drives.


Attachment

Een computerbestand dat electronisch aan een emailbericht is 'vastgeniet' en zo wordt meeverstuurd.


AT voeding

Bij deze voeding zijn er twee connectors die veelal naast elkaar op het moederbord bevestigd worden. Vaak worden deze stekers met de code P8 en P9 aangeduid. De twee connectors lijken op elkaar en zouden in de verkeerde volgorde op het moederbord geplaatst kunnen worden. De zwarte (massa-)draden horen in het midden.


ATA-interface

Bij de ATA-interface, ook wel IDE (Intergrated Drive Electronics) genoemd, bevindt zich vrijwel alle electronica voor de harddisk op de harddisk zelf.


ATAPI

ATA-interface die ook andere apparaten dan harddisks kan aansluiten zoals cd/dvd-spelers. De PI staat voor Packet Interface.


Athlon MP processor

Athlon processor voor servers.


ATM

Asynchronous Transfer Mode, een netwerktopologie. ATM is complex, maar heeft veel voordelen boven oudere topologien als Ethernet en Token Ring. ATM biedt Quality of Service en een standaard framegrootte.


AT-Moederbord kenmerken

* De gedeelde voedingsconnector met aansluiting voor de P8 en P9 steker.
* De echte aa-/uitschakelaar op de systeemkast, dus geen soft power off.
* De losse kabels voor de aansluiting van seriele en parallelle connectors.
* De vele insteekkaarten. Oudere AT-moederborden hebben zelfs insteekkaarten voor de IDE-poorten (harddiskaansluitingen) en floppydrive.
* Vaak zijn er naast de PCI-slots ook (E)ISA-slots en VLB-slots (VESA Local Bus) aanwezig.
* Aansluiting netvoeding door middel van twaalf contacten op EEN rij.
* Netvoeding levert uitgangsspanning van 12 volt en 5 volt.
* Toetsenbordaansluiting DIN-type.


AT-Standaard

Voorloper van ATX. Het oorspronkelijke AT-formaat heeft een afmeting van 30,5 bij 33 cm.


AT-Voeding

Bij deze voeding zijn er twee connectors die veelal naast elkaar op het moederbord bevestigd worden. Vaak worden deze stekers met de code P8 en P9 aangeduid. De twee connectors lijken op elkaar en zouden in de verkeerde volgorde op het moederbord geplaatst kunnen worden. De zwarte (massa-)draden horen in het midden.


ATX-Moederbord kenmerken

* De connector voor de voeding bestaat uit EEN steker met twee rijen van 10 pennen. Hij past maar op EEN manier (de juiste) op het moederbord.
* De voeding levert naast de gebruikelijke 12 volt en 5 volt ook een voedingsspanning van 3,3 volt. Bij Pentium 4 moederborden zijn er extra aansluitingen voor de voeding van de processor en soms voor de AGP-poort (de aansluiting voor de videokaart).
* De opbouw van het moederbord is in de breedte geplaatst, waardoor er naast de plaats van de slots veel ruimte overblijft voor de plaatsing van het interne geheugen en de processor.
* De connectors voor diskette- en hardeschijfstations bevinden zich aan de voorzijde van het moederbord, zodat deze stations met uiterst korte kabels aangesloten kunnen worden.
* De aansluitingen voor toetsenbord en muis zijn aan de achterzijde boven elkaar geplaatst en zijn van het mini-DIN-type, ook wel PS/2-type genoemd. Naast deze twee aansluitingen bevinden zich openingen in de kast voor de op het moederbord geplaatste vaste seriele, USB en parallelle en andere verbindingen.
* Een ATX-voeding wordt geschakeld via het moederbord. De aan/uitschakelaar op de kast wordt aangesloten op het moederbord in plaats van op de voeding (soft power off).
* Aansluiting netvoeding door middel van twaalf contacten in twee rijen van zes.
* Betere koeling door dwarsgeplaatste voeding.


Authenticatie

Procedure om vast te stellen of een entiteit de voorgegeven identiteit heeft.


Authenticode

Een technologie die het mogelijk maakt te achterhalen wie bepaalde software heeft gemaakt om te controleren of er niet mee is geknoeid.


Autorisatie

Verlening van bevoegdheid.


AVI

Audio Video Interlace. Type videobestand dat in Windows vaak wordt afgespeeld met de Windows Media Player.


Links

Algemene computer pagina's.


Bedankt voor je bezoek aan deze pagina, kom vooral nog eens terug!
Neem hier ook eens een kijkje:

Sigs quotes taglines