Computerclub.K33S.nl: B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Computerclub Home K33S.nl Computerclub bij je favorieten Computerclub als je startpagina

Google zoekmachine
Email

Electronische post.


Welkom!

De Computerclub bestaat momenteel uit 27 pagina's. Voor elke letter van het alfabet een pagina en de Home-pagina voor alles wat niet met een letter begint.


Backbone

Een verzameling zeer snelle telefoonlijnen waarmee telecombedrijven grote hoeveelheden gegevens vervoeren. Dit wordt de 'ruggengraat' van het internet genoemd.


Backside Bus

De verbinding tussen de processor en het Level 2 cachegeheugen wordt de BackSide Bus (BSB) genoemd.


Bandbreedte

De maximale hoeveelheid gegevens die een bepaald medium tegelijkertijd kan vervoeren. De bandbreedte van een gemiddelde telefoonlijn is ongeveer 33,6 kilobits per seconde, de bandbreedte van T1-lijnen is 1,544 megabit per seconde.


Banner

De Engelstalige benaming voor een reclameblok op een website.


Bash

Bourne Again Shell, de shell van het GNU-project die onder Linux meestal gebruikt wordt.


Basic Rate Interface (BRI)

ISDN-aansluiting. Een BRI-lijn bestaat uit twee bearer(B)-kanalen die elk tegelijkertijd digitale gegevens- en faxsignalen kunnen verzenden met een snelheid van 64 kilobits per seconde. Daarnaast bevat de BRI-aansluiting een 16 kps-aansluiting in het Delta (D)-kanaal. Deze is bedoeld voor allerlei ondersteunende functies.


Batchprogramma

Bij dit type programma's worden de gegevens van tevoren klaargezet om vervolgens in EEN sessie de opdrachten te laten uitvoeren.


Batchverwerking

Het automatisch laten uitvoeren van taken zoals bijvoorbeeld back-ups, meestal op momenten dat er geen of weinig gebruikers met het netwerk zijn verbonden.


Baud(rate)

Dit is het aantal trillingen dat per seconde over de telefoonlijn gezonden kan worden.


BCC

Blind carbon copy: BCC-geadresseerden krijgen een kopie van je e-mail, zonder dat de andere ontvangers dat kunnen zien.


Beamer

Een beamer is een videoprojector. Deze wordt aangesloten op de video-uitgang van de computer en kent meestal een extra aansluiting voor een beeldscherm. Beamers zijn voorzien van een sterke, zeer dure metaaldamplamp en hebben een hoge lichtopbrengst.


Beheer

De onmogelijke taak een netwerk in de lucht te houden zonder dat er voortdurend problemen optreden.


Beschadigingen, soorten (bij electrostatische ontlading (ESD)

[1] Latente schade: Er is EEN of meerdere transistors geraakt, maar ze werken nog wel. Kwaliteitscontroles en testprogramma's herkennen geen problemen, maar in bepaalde omstandigheden werkt het apparaat niet goed.
[2] Onregelmatigheid: Het apparaat geeft in volkomen verschillende situaties problemen. Soms treden de problemen gedurende lange tijd niet op, soms meerdere keren in korte tijd.
[3] Echt onomkeerbaar defect: Door de hitte die ontstaat bij de ontlading, verbrandt een onderdeel. Nu is de storing duidelijk en kan overgegaan worden tot vervanging van het betreffende onderdeel.


Bestandssysteem

Elk opslagmedium, zoals een harde schijf, USB-stick, etc, heeft bij het formatteren een bepaalde indeling gekregen. Deze indeling bepaalt waar precies de inhoudsopgave van het medium staat, hoe de bestanden worden weggeschreven en welke informatie er aan bestanden kan worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld gebruiksrechten.


Besturingssysteem

De software op een computer die communicatie tussen gebruiker en hardware mogelijk maakt.


Besturingssysteem

Het besturingssysteem van een computer bestaat uit de kernel als basis, hieromheen de Shell waarin de commando's uitgevoerd worden en stuurprogramma's (drivers) voor de verschillende hardware-uitbreidingen.


Beveiligingszone

Een deel van Internet of een intranet waaraan in Internet Explorer een bepaald niveau van beveiliging is toegekend.


Bidirectioneel

in twee richtingen


Binair

Tweetallig: slechts twee toestanden kennende. Beschrijft de rekenmethode op basis van het getal 2 die computers gebruiken. In binaire notatie wordt 1, 2, 3, 4, 5 voorgesteld als 1, 10, 11, 100, 101. De plaatswaarde van iedere positie in de binaire notatie verdubbelt met elk cijfer links van de decimalen, dus 16, 8, 4, 2, 1. In de decimale notatie (tientallig) is elke plaatswaarde tien maal zo hoog als dat van de kolom rechts daarvan (100, 10, 1).


Binair bestand

Een bestand dat informatie bevat die niet geheel uit tekst bestaat. Een binair bestand kan bijvoorbeeld een archief bevatten of een afbeelding, geluid, een werkblad of een tekstverwerkingsdocument met behalve de lettertekens ook opmaakcodes.


Binaries

Bestanden, die, vaak in kleine stukjes, kunnen worden gedownload uir binaries nieuwsgroepen. Die nieuwsgroepen zijn te herkennen aan het woord binaries in de titel, zoals alt.binaries.nl.


Binair rekenen

Rekenen met het tweetallig stelsel.


Binary

Een binary is een computerprogramma in een uitvoerbare vorm, in enen en nullen. Door deze te downloaden kun je de software gebruiken, maar om wijzigingen in de applicatie te maken heb je de broncode nodig.


BIOS

Het Basic Input/Output System regelt drie zaken:
[1] De controle op aanwezigheid en werking van de systeemonderdelen. Het BIOS gebruikt hiervoor het POST-programma dat op de BIOS-chip aanwezig is.
[2] Het instellen van randapparaten op hun startwaarden. We noemen dit initialisatie.
[3] Het BIOS controleert op welke schijf een startprogramma voor het besturingssysteem, het Boot Record, aanwezig is. Het Boot Record zorgt ervoor dat het besturingssysteem in het interne geheugen geladen wordt. Pas als dit gebeurd is, stopt de werking van het BIOS.
Het modernere BIOS kan bij veroudering per diskette ge-update worden via een firmware update. Deze procedure wordt 'Flashing' genoemd.


BIOS flashen

Het vanaf een diskette het BIOS voorzien van een nieuwe inhoud.


BIOS foutmeldingen

BIOS foutmeldingen kunnen worden weergegeven door een combinatie van piepjes, numerieke foutcodes of uitvoerige boodschappen.


BIOS functies

Het Basic Input/Output System regelt drie zaken:
[1] De controle op aanwezigheid en werking van de systeemonderdelen. Het BIOS gebruikt hiervoor het POST-programma dat op de BIOS-chip aanwezig is.
[2] Het instellen van randapparaten op hun startwaarden. We noemen dit initialisatie.
[3] Het BIOS controleert op welke schijf een startprogramma voor het besturingssysteem, het Boot Record, aanwezig is. Het Boot Record zorgt ervoor dat het besturingssysteem in het interne geheugen geladen wordt. Pas als dit gebeurd is, stopt de werking van het BIOS.


BIOS-chip

De registratie en de herkenning van de diverse aangesloten onderdelen wordt geregeld door de BIOS-chip. De meeste BIOS-chips worden gemaakt door de fabrikanten AMI, Phoenix en Award. Deze febrikanten leveren hun producten als halffabrikaten aan de moederbordfabrikant. Deze kunnen de BIOS zo aanpassen dat met hun moederborden maximale resultaten bereikt kunnen worden. Een BIOS-chip kan geflasht worden. Een programma voorziet de BIOS van een nieuwe inhoud. Op deze wijze kan een moederbord geschikt gemaakt worden voor nieuwe randapparatuur. De gegevens over het computersysteem worden bijgehouden in een beschrijfbaar deel van de BIOS, het CMOS-gedeelte.


BIOS password verwijderen

BIOS password kan worden verwijderd door:
* Master-password te gebruiken (indien bekend).
* Password-kraakprogramma te draaien.
* Password jumper te openen.
* CMOS-jumper te sluiten, waardoor CMOS gewist wordt.
* Batterij te verwijderen, waardoor CMOS gewist wordt.


BIOS setup

Een in de BIOS-chip op het moederbord ingebakken systeemprogramma waarmee de standaardinstellingen van de computer, zoals het medium waar vanaf geboot zal worden, kunnen worden gewijzigd. Deze low-level utility kan worden benaderd door tijdens het starten van een computer een specifieke toets in te drukken, meestal de Del toets.


Bit

Afkorting van Binairy Digit. Dit is EEN geheugencel. Deze kan alleen de waarde nul (0) of EEN (1) bevatten.


Bitmap

Kleine puntjes die samen een zwartwit- of kleurenafbeelding vormen.


Bitrate

Datastroom in bits per seconde. Hoe hoger de bitrate, des te beter de geluidskwaliteit van een mp3-bestand, maar ook des te groter het mp3-bestand.


B-kanaal

Een communicatiekanaal bij ISDN dat zorgt voor overdracht van spraak, pakketten of als circuit fungeert. Het B-kanaal is het belangrijkste onderdeel van de ISDN-interface. Er kunnen in beide richtingen 64.000 bits per seconde worden getransporteerd.


Bladwijzer (bookmark)

Het adres van een webpagina waar je eventueel naar terug wilt keren. Synoniem: favoriet.


Block transfer

Blokgrootte voor gegevensoverdracht, kan ingesteld worden in het BIOS.


Blog

Voluit 'weblog', een online dagboek of nieuwswebsite. Nieuwe berichten komen bovenaan de pagina. Veel blogs bevatten vooral tekst van de auteur zelf en reacties van lezers.


Bluetooth

Bluetooth is vooral bedoeld om apparaten van diverse komaf op korte afstand draadloos met elkaar te laten communiceren. Het voordeel van bluetooth ten opzichte van infrarood is dat de apparaten elkaar niet hoeven te 'zien'. Bluetooth vereist authorisatie, waardoor niet iedereen zo maar van de apparatuur gebruik kan maken.


Blu-ray

Door het gebruiken van een 405 nanometer halfgeleiderlaser wordt het mogelijk om 27 gigabyte op een single sided, single layer 12 cm dvd te plaatsen.


Boot Record

Het startprogramma voor het besturingssysteem.


Boot loader

Bij het opstarten van de computer voert het BIOS eerst een reeks testen uit, om daarna de controle over te dragen aan de boot loader, een klein stukje software dat zich meestal aan het begin van de harde schijf op het zogeheten MBR (Master Boot Record) bevindt. De boot loader zet op zijn beurt het eigenlijke besturingssysteem aan het werk.


Branch prediction

De processor redeneert meerdere stappen voor de programma-uitvoering uit en probeert daarmee de meest gebruikelijke weg te voorspellen. Door deze techniek wordt de uitvoeringssnelheid vergroot.


Breedband

Het is ook mogelijk om gegevens via het glasvezelnet van de kabeltelevisie te zenden. Het breedbandnet biedt ongekende mogelijkheden voor gegevenstransport over de kabel. Bij de afnemer wordt een splitter op de coax-verbinding gezet. De aftakking wordt aangesloten op een kabelmodem. Deze wordt verbonden met een UTP-netwerkkaart in de personal computer.


BRI

Basic Rate Interface. De interface voor ISDN. BRI bestaat uit twee B-kanalen, elk met een capaciteit van 64 Kbps en EEN D-kanaal (16 Kbps) dat wordt gebruikt voor signaaloverdracht en voortgangsinformatie.


Bridge

Een apparaat (brug) dat netwerken koppelt zodat ze EEN logisch netwerk vormen. Bridges werken op laag 2 van het OSI-model.


Broadcast

Distributiebericht. Over het algemeen is een distributiebericht een bericht dat naar meerdere ontvangers tegelijk wordt gestuurd. Op Internet is een distributiebericht een bericht dat naar EEN geadresseerde gaat die het bericht op zijn beurt doorstuurt naar een volgende geadresseerde. In de praktijk werken dergelijke berichten alleen in lokale netwerken aangezien routers geen distributieberichten doorlaten.


Broadcast-client

Een veelzijdige computer die digitale en analoge TV-uitzendingen kan ontvangen en weergeven. Deze technologie is een tussenvorm van traditionele TV-uitzendingen en informatie-uitwisseling. Programma's voor deze clients kunnen bestaan uit televisie, geluid, Web-pagina's en computergegevens.


Broadcast-server

Een computer die broadcasts via een daarvoor ge-eigend kanaal naar broadcast-clients verstuurt. Programma's voor deze clients kunnen bestaan uit televisie, geluid en digitale gegevens, zoals beurskoersen, multimedia-magazines en computersoftware.


Bron

Elk onderdeel van een computer of netwerk, zoals een vaste schijf, printer of geheugen, dat aan een programma of proces kan worden toegekend wanneer dat wordt uitgevoerd. Ook een term die wordt gebezigd om te verwijzen naar zaken als IRQ-signalen, DMA-kanalen, I/O-poortadressen en geheugenadressen voor Plug & Play.


Broncode

Broncode is de voor mensen leesbare taal waaruit computerprogramma's zijn opgebouwd. Zodra je die in bezit hebt, kun je zelf ook wijzigingen maken. Voor het uitvoeren is het vaak nodig om deze om te zetten in een binary (compileren met een compiler), maar er zijn ook programmeertalen die werken met behulp van een interpreter die broncode direct kan uitvoeren. De scripttaal PHP is daar een mooi voorbeeld van.


Browser

Een programma waarmee informatie op Internet en in intranetten kan worden opgezocht en kan worden bekeken als webpagina's. Een browser interpreteert informatie die is opgemaakt met HTML en geeft deze informatie weer in een venster.


Burst

Het met grote snelheid in het geheugen persen van gegevens.


Bus

Een reeks apparaatlijnen die wordt gebruikt voor de overdracht van gegevens tussen de onderdelen van een computersysteem.


Businterface

Op deze interface worden de uitbreidingskaarten aangesloten. Veel moederborden zijn voorzien van meerder typen insteekgleuven zodat de businterface vrij complex kan zijn en er in de CMOS RAM aparte prioriteit verleend kan worden aan een bepaalde businterface.


Busmaster

De busmaster zorgt voor snellere toegang tot cd-romspeler en harddisk zonder gebruik te maken van de microprocessor. De busmaster-technologie is een moderne variant op de DMA-kanalen.


Busnetwerk

Het busnetwerk bestaat in feite uit EEN kabel, de bus. Aan beide uiteinden van de bus bevindt zich een afsluitweerstand die terminator genoemd wordt. Bij het busnetwerk worden de gegevens voorzien van een adressering naar beide zijden over de bus verzonden. De ontvanger neemt de gegevens op. Als er aan het eind van de bus nog gegevens op de bus zijn, zorgt de terminator voor verwijdering. Als er geen terminator aanwezig is, zal reflectie van de gegevens optreden. Vrijwel altijd zal het netwerk dan in storing gaan.


Bussen

Tussen de microprocessor en de rest van de computer bestaat een aantal invoer- en uitvoerkanalen. Deze kanalen worden bussen genoemd. De meest voorkomende bussen zijn de adresbus, de databus en de controlbus.


Bustopologie

Een netwerktopologie waarbij alle computers serieel zijn verbonden met een kabel. Busnetwerken zijn niet erg betrouwbaar: als EEN kabelsegment een fout vertoont, valt het hele netwerk uit. 10BASE-2 en 10BASE-5 zijn voorbeelden van busnetwerken.


Button routing

Met deze feature geef je in een authoring-programma aan, welke functies de pijltoetsen op de afstandsbediening bedienen. Dit geldt dan voor de menu-button die op dat moment geselecteerd is.


Byte

Een verzameling van 8 bits. Doordat elke bit slechts de waarde 0 of 1 kan hebben, zijn er door de combinatie van 8-bits 256 verschillende mogelijkheden.


Links

Algemene computer pagina's.


Bedankt voor je bezoek aan deze pagina, kom vooral nog eens terug!
Neem hier ook eens een kijkje:

Sigs quotes taglines