Computerclub.K33S.nl: D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Computerclub Home K33S.nl Computerclub bij je favorieten Computerclub als je startpagina

Google zoekmachine
Email

Electronische post.


Welkom!

De Computerclub bestaat momenteel uit 27 pagina's. Voor elke letter van het alfabet een pagina en de Home-pagina voor alles wat niet met een letter begint.


DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency, ARPA nadat het was overgenomen door het Amerikaanse leger.


Database

Een bestand of verzameling gegevens die volgens logische relaties zijn gestructureerd.


Data latch

Een geheugenelement van een microprocessor wordt data latch, flipflop-schakeling of set-reset-geheugen genoemd.


Databus

Met behulp van de databus worden gegevens tussen geheugen, microprocessor en interfaces getransporteerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van tweerichtingsverkeer. Op de databus vindt telkens EEN gegevenstransport tegelijk plaats. De databus moet dus vrij zijn voordat een gegevenstransport kan plaatsvinden. Deze verbinding bestaat uit een aantal parallel lopende printdraden die voor het zenden en ontvangen van de gegevens wordt gebruikt. Het aantal printdraden is altijd een veelvoud van 8. Breedte databus = woordbreedte.


Datacommunicatie standaarden

V-normen.


Dataframe inhoud van

startbit, 8 x een data bit (van minst significant naar meest significant), pariteitsbit, stopbit.


Datagram

Ook pakket genoemd, informatie die is ingepakt in pakpapier dat de header wordt genoemd. Een pakket bestaat naast de header (met adresgegevens) ook uit foutcorrectie, checksum en de gegevens die worden verzonden.


Dataoverdracht, stappen bij

1. Wacht op CD.
2. Wacht op RI.
3. Start RTS, wacht op CTS.
4. Start DSR, wacht op DTR.
5. Start TXD, wacht op RXD.


Data transfer rate

de overdrachtssnelheid


DCE

Data Communication Equipment


DDR

DDR staat voor Double Data Rate. Er wordt mee bedoeld dat er per klokcyclus twee instructies verwerkt kunnen worden. Dit geheugen werkt dus twee keer zo snel als gewoon geheugen (SDRAM). Voor DDR-geheugen is een DDR-moederbord nodig.


DDR-SDRAM

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) is het gebruikelijke soort intern geheugen. RAM geeft aan dat de geheugendeeltjes in willekeurige volgorde geladen kunnen worden.


Deamon

Een deamon is een proces dat op de achtergrond draait. Dit woord heeft in Europa een negatieve bijklank, maar in Thailand staat het bijvoorbeeld voor een geest in het algemeen.


Dedicated server

Een server die alleen als server wordt gebruikt.


Default gateway

Standaardgateway. De poort naar de rest van het netwerk.


Defragmenteren

Defragmentatie is het terug bijeen brengen van bestandsblokken die eerst verspreid stonden over een harde-schijfvolume.


Dender

Dit is als het eenmalig indrukken van een toets door de electronica van het toetsenbord wordt gezien als het heel snel herhaald indrukken van de toets.


Denial-of-service

Een aanval op een computer die met internet is verbonden waardoor deze computer zijn functie niet meer kan uitvoeren (webserver, fileserver enzovoort).


Dependency

Letterlijk betekent dependency afhankelijkheid. Het is een term die veel wordt gebruikt in de pakketten, zoals deze bij Linux worden geinstalleerd. De programmatuur maakt vaak gebruik van andere pakketten, omdat het zinloos is bepaalde functionaliteit die al bestaat opnieuw te gaan schrijven. Daarom wordt in de pakketten beschreven welke software op het systeem aanwezig moet zijn om goed te kunnen draaien. De meeste installatieprogramma's zullen die afhankelijkheden vervolgens oplossen, door de nodige applicaties op te halen en te installeren. Een voorbeeld is een KDE-applicatie, die de KDE-omgeving nodig heeft, dat op zijn beurt weer niet zonder een X-server kan werken.


DES

Data Encryption Standard: Amerikaanse regeringsstandaard voor de codering van geheime gegevens.


Desktopsystemen

De desktopsystemen zijn bedoeld als stand-alonesysteem of als werkstation in een netwerk. Desktops leggen hoge eisen voor multimediagebruik.


DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol, een onderdeel van TCP/IP dat automatisch IP-adressen aan clients toewijst. De DHCP-server verzorgt de toewijzingen en de client vraagt de server om een adres. Het toegewezen IP-adres kan telkens verschillend zijn, vandaar dat webservers, FTP-servers en mail-servers meestal geen DHCP gebruiken, want zij zullen telkens hetzelfde IP-adres moeten hebben.


DHTML

Dynamic HTML. Uitgebreide versie van de taal waarin webpagina's worden geschreven, waardoor een pagina direct verandert zodra er iets gebeurt, zoals de muis die in een bepaald gebied tertechtkomt.


Dialoogvenster

Hulpvenster dat openspringt als u een bepaalde menu-optie van een programma aanspreekt.


Dial-Up Networking

Een voorziening in Windows waarmee gebruikers inbelverbindingen kunnen maken met andere netwerken, zoals Internet of een particulier netwerk.


Differentiële back-up

Lijkt op een incrementele back-up, maar bevat alle wijzigingen sinds de laatste volledige back-up. Deze back-up is kleiner dan een volledige variant, maar groter dan een incrementele. Voor een herstelactie zijn alleen de oorspronkelijke volledige back-up en de differentiële back-up nodig.


Digest

Een compilatie van gegevens die de afgelopen dagen naar een mailinglist zijn gestuurd.


Digitaal

Een manier om gegevens te verzenden die binair zijn gecodeerd (dat wil zeggen, gegevens die zijn ingedeeld in enen en nullen).


Digitale handtekening

Gegevens toegevoegd aan, of een cryptografische transformatie van, een gegevenseenheid die een ontvanger van een gegevenseenheid in staat stellen de bron en integriteit van de eenheid vast te stellen en die bescherming bieden tegen vervalsing door bijvoorbeeld de ontvanger.


Digitale telefoonlijn

Een telefoonlijn die het geluid van je stem omzet in digitale gegevens. Digitale telefoonlijnen werken beter samen met computers dan analoge telefoonlijnen, omdat computers gegevens digitaal vervoeren. Digitale telefoonlijnen worden vaak gebruikt voor WAN's, omdat gegevens dan snel kunnen worden overgedragen over lange afstanden.


DIMM

DIMM staat voor Double Inline Memory Module. De geheugenchips zijn op een insteekkaartje geplaatst dat rechtop in zijn houder op het moederbord geschoven wordt.


Diode

Een diode laat van de ene kant naar de andere wel stroom door, maar in omgekeerde richting niet.


Dipswitches

Dipswitches zijn kleine blokjes met schakelaars. Deze schakelaars kunnen door schuiven of tuimelen in de gewenste stand gezet worden. Er zijn slechts twee keuzes: ON en OFF (soms OPEN ipv OFF).


Direct current (DC)

gelijkstroom


Directe kabelverbinding

De simpelste verbinding om datacommunicatie mogelijk te maken is de aanleg van een seriele of parallelle kabel tussen de seriele en parallelle poorten van twee computers.


Direct memory access

Bij direct memory access worden geheugenadressen geschreven of gelezen buiten de microprocessor om. Ook bij direct memory access, DMA, regelt een controllerchip, de 8237A de toegang.


Directoryservices

Hulpmiddelen waarmee de netwerkbeheerder gebruikers toegang kan geven tot specifieke voorzieningen, ongeacht waar de gebruiker zich aanmeldt in het netwerk. Letterlijk: adreslijstservices.


DirectX (Microsoft)

Een API op een laag niveau die voorziet in media-interfaces in de gebruikersmodus voor spelletjes en andere multimedia-toepassingen. waarvan hoge prestaties worden verwacht. DirectX is een dunne laag die rechtstreeks toegang geeft tot hardwareservices, handig gebruikmaakt van de beschikbare hardwareversnellers en versnellerservices nabootst wanneer er geen versnellers aanwezig zijn.


Disk duplexing

Disk duplexing maakt gebruik van twee schijven die elk op een eigen adapter zijn aangesloten.


Disk mirroring

Disk mirroring maakt gebruik van twee schijven die op dezelfde adapter zijn aangesloten.


Distributed File System (DFS)

Een onderdeel van Windows NT Server waarmee beheerders van NT-servers EEN ge-integreerde directorystructuur kunnen samenstellen voor alle servers en shares in het bedrijfsnetwerk.


Distributie

Een ander woord voor Linux-versie, waarbij iedere maker andere keuzes kan maken wat wel en wat niet kan worden ondersteund en hoe de open-sourcesoftware ondersteund wordt.


Distributiebericht

Broadcast. Over het algemeen is een distributiebericht een bericht dat naar meerdere ontvangers tegelijk wordt gestuurd. Op Internet is een distributiebericht een bericht dat naar EEN geadresseerde gaat die het bericht op zijn beurt doorstuurt naar een volgende geadresseerde. In de praktijk werken dergelijke berichten alleen in lokale netwerken aangezien routers geen distributieberichten doorlaten.


DivX

Standaard voor de compressie van video die kleine bestanden oplevert met behoud van kwaliteit.


D-kanaal

Een communicatiekanaak bij ISDN dat zorgt voor het verzenden van informatie tussen de ISDN-apparatuur en de CO-switch. Het D-kanaal kan ook gegevenspakketten van gebruikers met een snelheid van maximaal 9,6 Kb versturen.


DKIM

DomainKeys Identified Mail. Systeem van e-mail authenticatie waarbij een digitale handtekening wordt toegevoegd aan een e-mailbericht.


DL

Dual of double layer. De dvd-brander kan dan dubbellaagsschijfjes branden waarop ruim 8 GB aan gegevens past.


DLL

Dynamic-Link Library. Een API-routine waartoe toepassingen in gebruikersmodus via gewone procedure-aanroepen toegang hebben. De code voor de API-routine is niet opgenomen in het deel van de software dat de gebruiker uitvoert. Het besturingssysteem past het uitvoerbare deel van de software namelijk automatisch aan tijdens runtime.


DMA

Direct Memory Access. Bij direct memory access worden geheugenadressen geschreven of gelezen buiten de microprocessor om. Ook bij direct memory access, DMA, regelt een controllerchip, de 8237A de toegang.


DMA-controller

De DMA-controller regelt gegevenstransport van en naar intern geheugen buiten de microprocessor om. Hierdoor is de microprocessor in staat om meer tijd te besteden aan het uitvoeren van andere instructies met als gevolg een hogere uitvoeringssnelheid. Onderdeel van de system controller.


DMA-kanaal

Een kanaal voor directe toegang tot het geheugen, d.w.z. zonder dat daarvoor de tussenkomst van de microprocessor nodig is, zodat gegevens rechtstreeks tussen geheugen en vaste schijf kunnen worden uitgewisseld.


DNS

Domain Naming Service (Domain Name System), de onderdelen van TCP/IP die IP-adressen omzetten in namen, soms ook gewoon naamserver genoemd.


DNS-server

Domain Name Server. Een computer die in staat is bij webadressen het bijbehorende ip-adres op te zoeken.


Docking

Een draagbare computer aan een basisstation koppelen


Docking station

Basisstation. De eenheid waaraan een gebruiker zijn draagbare computer koppelt om er tijdelijk een desktop-computer van te maken. Na het koppelen van een draagbare computer aan een basisstation heeft de computer doorgaans de beschikking over een diskettestation, uitbreidingssloten, alle poorten op de desktop-computer en netspanning.


Domain Name System (DNS)

Een protocol en systeem dat op Internet wordt gebruikt om Internet Protocoladressen te koppelen aan gebruikersvriendelijke namen. DNS voorziet in een statische, hierarchische naamservice voor TCP/IP-hosts. DNS-domeinen moeten niet worden verward met Windows NT-netwerkdomeinen. Bij UNIX wordt deze voorziening BIND genoemd.


Domein

Een groep computers met een gemeenschappelijke domeindatabase en beveiligingsbeleid waarvan de aanmelding op het netwerk wordt geverifieerd door een NT-server die als domeincontroller fungeert. Een domein verplaatst de verificatie van het werkstation naar de server. Elk domein heeft een unieke naam.


Domeincontroller

De Windows NT-server die aanmeldingen van gebruikers valideert, en het beveiligingsbeleid en de hoofddatabase voor het domein bijhoudt.


Domeinnaam

De naam die wordt gebruikt om een website aan te duiden op het internet (webadres, zoals: www.startspace.nl of k33s.nl).


Doorvoer of I/O

Een algemene maatstaf voor de snelheid waarmee een hardware-apparaat gegevens kan vervoeren. Een snelle processor heeft bijvoorbeeld een betere doorvoer dan een trage processor. Doorvoer wordt meestal gebruikt om apparaten te beschrijven die informatie moeten verplaatsen: vaste schijven moeten informatie lezen en schrijven en netwerkkaarten moeten gegevens verzenden en ontvangen.


Downloaden

Een bestand van een externe computer ophalen naar je eigen computer.


Downtime

De tijd dat een systeem niet zijn normale functionaliteit(en) kan bieden.


DPI

Dots per inch, aantal punten per 2,54 cm. Hoe hoger de dpi, hoe scherper de afbeelding maar ook des te groter het bestand.


Draadloos netwerk

802.11


Driver

Stuurprogramma voor randapparatuur. Code in kernelmodus die wordt gebruikt voor de besturing of emulatie van een apparaat. Drivers worden gebruikt om verbinding te maken tussen de hardware en het besturingssysteem.


DRM

Digital Rights Management. Verzamelnaam voor allerlei technieken om het gebruik en het kopiëren van gedownloade films, boeken en muziek te beperken.


DSL

Digital Subscriber Line, de manier waarop het telecombedrijf snelle gegevensoverdracht mogelijk maakt via een standaard koperdraad met twee aders.


DSP

Digital Signal Processor. Een ge-integreerd circuit dat is ontworpen voor gegevensverwerking bij hoge snelheden. DSP wordt gebruikt voor de verwerking van geluid, communicatie, beelden en andere toepassingen voor het verzamelen en bewerken van gegevens.


DSR

Data set ready (Gereed om data te verzenden)


DTE

Data Terminal Equipment


DTR

Data terminal ready (Gereed om data te ontvangen)


Dualcore

Een dualcore-processor heeft twee processorkernen. Deze kernen functioneren als twee zelfstandige processors.


DVC

DuraWrite Virtual Capacity is een technologie om tot driemaal meer data te kunnen opslaan op een ssd dan de capaciteit van een ssd aangeeft.


DVD

Optische schijf waarop geluid, beelden en computergegevens liggen opgeslagen. Officieel de afkorting van Digital Versatile Disc.


DVD5

Enkellaags DVD met ongeveer 4,7 GB capaciteit.


DVD9

Dubbellaags DVD met ongeveer 9 GB capaciteit.


Dvd+/-rw, cd-rw

Het plus en/of minteken bij dvd geeft aan welk type dvd-schijf het apparaat kan branden. Een brander die beide standaarden kan branden, is de beste optie. Rw (rewriteable) betekent dat schijfjes meerdere keren kunnen worden beschreven.


DVI

Digital Video Interface: digitale aansluiting voor sommige typen TFT-monitoren.


Dynamic HTML

Een verzameling functies en voorzieningen waarmee de bestaande mogelijkheden van HTML worden uitgebreid zodat Web-ontwikkelaars meer mogelijkheden tot hun beschikking hebben, en de vormgeving en het gedrag van Web-pagina's veel meer kunnen aanpassen aan hun wensen.


Links

Algemene computer pagina's.


Bedankt voor je bezoek aan deze pagina, kom vooral nog eens terug!
Neem hier ook eens een kijkje:

Sigs quotes taglines