Computerclub.K33S.nl: F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Computerclub Home K33S.nl Computerclub bij je favorieten Computerclub als je startpagina

Google zoekmachine
Email

Electronische post.


Welkom!

De Computerclub bestaat momenteel uit 27 pagina's. Voor elke letter van het alfabet een pagina en de Home-pagina voor alles wat niet met een letter begint.


Fail over

Een uitbreiding van fouttolerantie. In een fail-oversysteem zijn er twee of meer servers die elk identieke kopieen van de hoofdschijfstations en voorzieningen hebben. Als de hoofdserver uitvalt, neemt de back-upserver het automatisch over en gebruikers merken het verschil niet (behalve een korte vertraging).


FAQ

Frequently Asked Questions: een artikel dat vragen beantwoordt die vaak gesteld worden.


Fair use policy

Dit is een vrij vaag begrip waarmee wordt aangegeven dat gewoon gebruik toegelaten is, maar dat veelgebruikers eventueel uitgesloten kunnen worden van levering.


Fast Page Mode

In het geheugenjargon wordt een rij een Page genoemd, vandaar de naam (Fast) Page Mode RAM of FPM. Dit was tot de komst van de Pentium het meest gebruikte soort geheugenadressering.


FAT

File Allocation Table, tabel waar in staat waar en wat er op de schijf staat.


Favorieten

Een lijst van bestanden of webpagina's die je vaak wilt gebruiken. Synoniem: bladwijzer.


FDDI

Fiber Distributed Data Interface, een methode om gegevens in een netwerk via glasvezel te vervoeren in plaats van via koperkabel.


FDISK

Het standaard bij Windows geleverde programma waarmee het partitioneren van harde schijven kan worden uitgevoerd.


File Allocation Table

(FAT). Het door het besturingssysteem van Windows gebruikte systeem van het registreren van adressen op een disk. Op de buitenste cilinders van de partitie worden deze adressen en hun gebruik gemeld. Omdat op deze cilinders een beperkte ruimte aanwezig is, worden er clusters van meerdere sectoren gebruikt.


File Control Block (FCB)

Een gegevensstructuur met informatie over een geopend bestand.


Filesharing

Het delen van bestanden


File Transfer Protocol (FTP)

Het protocol dat standaard op Internet wordt gebruikt om snel bestanden te downloaden, of bestanden van de ene naar de andere computer over te brengen.


Firewall

Een systeem dat de toegang bewaakt tot een netwerk dat is aangesloten op internet.


FireWire

IEEE 1394: communicatiestandaard voor snelle data-overdracht (maximaal 400 Mbit/s) met externe apparaten. Nuttig als je beelden van een digitale camcorder op de pc wilt bewerken. Bij Sony heet IEEE 1394 'iLink'.


Firmware

In een chip opgeslagen software die een apparaat bestuurt. Deze chip heeft geen stroom nodig om de firmware te onthouden. Bij computerapparatuur is de firmware te vernieuwen met behulp van een speciaal flashprogramma.


Flac

Bekendste lossless muziekformaat.


Flaming

Het versturen van boze, opruiende of beledigende berichten via e-mail.


Flash

Programma om animaties te maken op websites.


Flash BIOS

Bestaat uit een 64- of 128-kilobyte EPROM. Hiermee is het mogelijk om vanaf een diskette het BIOS te voorzien van een nieuwe inhoud.


Flash BIOS-upgrade

Een BIOS-upgrade wordt alleen toegepast als het BIOS niet meer voldoet. Een BIOS-upgrade halen we in eerste instantie bij de fabrikant van het moederbord.


Flashen

Het veranderen van de inhoud van 'flash memory'. Flashgeheugen is computergeheugen dat ook zonder stroom zijn inhoudt bewaart. Via een speciale handeling (het flashen) kan de inhoud van flash memory worden gewijzigd.


Flipflop-schakeling

Een geheugenelement van een microprocessor wordt data latch, flipflop-schakeling of set-reset-geheugen genoemd.


Floppydriveaansluiting

Het aansluiten van een floppydrive op de floppydrivecontroller gebeurt met behulp van een 34-polige kabel. Als er twee floppydrives aangesloten moeten worden, kan gebruikgemaakt worden van een kabel waarbij tussen de eerste en tweede floppydriveaansluiting een deel van de kabel gedraaid is. We noemen dit een twisted kabel. De aansluiting na de twist is voor de A-drive.


Font

Lettertype. Reeks letters, cijfers en symbolen in een bepaalde stijl. Bekende fonts zijn Arial en Times New Roman.


Formatteren

Formatteren bestaat uit drie stappen:
* Low Level Format om fysieke indeling vast te leggen. Dit wordt bij moderne harddisks in de fabriek gedaan.
* Partitioneren is het verdelen van de schijfruimte van een harddisk over meerdere schijfletters.
* High Level Format is het indelen naar de behoeften van het besturingssysteem.


Forum

Digitaal equivalent van een prikbord waarop iedereen zijn berichten kwijt kan.


Foutcodes (IBM)

1xx Moederbord probleem
2xx Intern geheugen probleem
3xx Toetsenbord probleem
6xx Floppydrive probleem
9xx Parallelle poort probleem (LPT1)
11xx Seriele poort probleem (COM1)
12xx Idem voor COM2, COM3, COM4


Foutcorrectie

Zorgen dat gegevens op de juiste manier via een netwerkkabel worden vervoerd. Foutcorrectie wordt meestal toegepast door middel van een checksum die bepaalt of gegevens tijdens de overdracht zijn beschadigd. Foutcorrectie neemt bandbreedte in beslag. Hoe onzekerder de verbinding is, des te beter (dus meer bits) moet de foutcorrectie zijn ten opzichte van de totale bandbreedte. Met andere woorden, een inbelverbinding is vaak onbetrouwbaar, dus de foutcorrectie neemt veel bandbreedte in beslag. Digitale verbindingen zoals T1-lijnen kunnen met minder foutcorrectie volstaan.


Fouttolerantie

Houdt in dat een computersysteem zich niets aantrekt van het uitvallen van een bepaald onderdeel, maar gewoon verder werkt. Meestal zenden fouttolerante onderdelen een bericht naar een systeembeheerder wanneer een bepaald apparaat uitvalt, zodat het kan worden vervangen. Fouttolerantie wordt vaak geimplementeerd door een tweede apparaat van hetzelfde type toe te voegen (een tweede harde schijf, netwerkkaart enzovoort). Tegenwoordig gebeurt dit ook met volledige computersystemen en wachten een of meer reservecomputers tot de hoofdcomputer uitvalt om het in geval van nood direct over te nemen.


Fragmentatie

Als we bestanden opslaan onder Windows, komen die terecht op vrije schijfruimte. Mogelijk is er niet genoeg vrije ruimte in een doorlopend stuk beschikbaar om het bestand in te bewaren. Dan breekt Windows het bestand in stukken en slaat elk stuk op waar plaats is. Dat heet fragmentatie.


Frame relay

Een methode om gegevenspakketten nogmaals in te pakken om ze via een frame relay-netwerk van het telecombedrijf te kunnen vervoeren.


Frame type

Een soort pakket. NetWare 2.x en 3.x werken met het pakketschema van Ethernet 802.3, NetWare 4.x werkt met het standaardschema 802.2. Op de client en de server moet hetzelfde frame type gebruikt worden omdat ze anders niet met elkaar kunnen communiceren.


Free Software

Free Software is de filosofie, waarbij de broncode van programmatuur zonder beperkingen beschikbaar is voor gebruikers en ontwikkelaars en aan veranderingen en distributie weinig beperkingen worden opgelegd. In tegenstelling tot open source is het niet mogelijk dat de software als gesloten product op de markt komt. Enkele bekende voorbeelden van de software, waarop dit soort licenties van toepassing is, zijn de Linux-kernel en de grafische omgevingen KDE en Gnome. In de meeste gevallen wordt hiervoor de GPL-licentie gebruikt.


Freeware

In tegenstelling tot opensourceprogrammatuur is freeware wel gratis beschikbaar, maar de broncode is niet beschikbaar.


Frequentie

Het aantal omwentelingen per seconde wordt frequentie genoemd.


Frontside Bus

De verbinding tussen de processor en het RAM-geheugen heet de FrontSide Bus (FSB).


FRU

Field Replaceable Unit. Computeronderdeel dat in zijn geheel uitgewisseld wordt. Reparatie van het onderdeel vindt niet op locatie plaats, maar eventueel in de werkplaats.


FSB

Frontside Bus, interface tussen chipset en hoofdprocessor.


FSF

De FSF of de Free Software Foundation is de stichting achter free software. Ze hebben een bepalende rol gespeeld in veel belangrijke GNU-tools, waardoor het maken van de Linux-kernel mogelijk is. Verder heeft de organisatie de taak op zich genomen om de GPL-licentie te maken, te bewaken en te vernieuwen.


FTP

File Transfer Protocol, een onderdeel van TCP/IP waarmee gebruikers bestanden tussen computers kunnen uitwisselen.


FTP-server

Een FTP-server maakt het mogelijk dat u bestanden via internet kunt uploaden en downloaden.


Fullduplex

Bij fullduplexverbindingen hoeft niet te worden gewacht. Beide modems zenden en ontvangen gelijktijdig.


Fully Qualified Domain Name (FQDN)

De combinatie van domeinnaam en hostnaam, die samen de DNS-naam vormen.


Links

Algemene computer pagina's.


Bedankt voor je bezoek aan deze pagina, kom vooral nog eens terug!
Neem hier ook eens een kijkje:

Sigs quotes taglines