Computerclub.K33S.nl: N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Computerclub Home K33S.nl Computerclub bij je favorieten Computerclub als je startpagina

Google zoekmachine
Email

Electronische post.


Welkom!

De Computerclub bestaat momenteel uit 27 pagina's. Voor elke letter van het alfabet een pagina en de Home-pagina voor alles wat niet met een letter begint.


NAND

Een combinatie van NOT en AND


NAS

Network Attached Storage. Met een verkleinde versie van het besturingssysteem en een gespecialideerde server wordt samen met een pakket opslagmedia een NAS gevormd.


NAT

Netwerk Address Translation is een vertaalslag die er voor zorgt dat het verkeer tussen de computers in een netwerk en het internet juist wordt afgehandeld.


NCQ

Native Command Queuing. Methode om schijfbenaderingen te versnellen door instructies in een andere volgorde te zetten.


NDIS

Network Device Interface Specification. De interface voor netwerkstuurprogramma's die wordt gebruikt in de Windows-besturingssystemen. Alle transportprotocollen roepen de NDIS-interface aan om toegang te krijgen tot netwerkadapterkaarten.


NDS

Netware Directory Services, een groep standaarden om grote zakelijke netwerken te structureren. Eigendom van Novell, maar beschikbaar voor vele systemen. Een zeer krachtig middel om een netwerk onder te verdelen op een logische manier.


.NET

Het platform van Microsoft voor XML-webservices, waarmee toepassingen kunnen communiceren en gegevens delen over internet.


NetBEUI (Windows)

NetBIOS Extended User Interface (een transportprotocol voor LAN's), een uitbreiding van NetBIOS met onder andere de mogelijkheid pakketten in frames te verpakken (NetBEUI Frame, NBF).


NetBIOS (Windows)

Network Basic Input/Output System. Een software-interface voor netwerkcommunicatie.


Net-PC

Netwerk-PC. Een computer die voldoet aan de standaard voor Netwerk-PC's. Dit type computer is geoptimaliseerd voor maximale vrijheid en beheerbaarheid zodat de kosten zo laag mogelijk zijn.


NetWare

Een netwerkbesturingssysteem van Novell. Krachtig en zeer schaalbaar. Ingewikkeld te beheren, maar zeer snel.


Netwerk

Een aantal onderdelen dat in een voorspelbare volgorde samenwerkt. In computertermen een verzameling computers die zijn verbonden door een gemeenschappelijke topologie waarover gegevens kunnen worden vervoerd.


Netwerkadapterkaart

Een kaart die in een computer wordt geplaatst zodat deze met het netwerk kan communiceren.


Netwerk bekabeling

De bekabeling van het netwerk hangt samen met de gekozen topologie en het netwerkprotocol.


Netwerkbesturingssysteem

Software waarmee een computer bepaalde netwerktaken kan uitvoeren, bijvoorbeeld het verifieren van gebruikers, het beveiligen van bestanden en het verzorgen van verbindingen met netwerkvoorzieningen.


Netwerk bridge

Een bridge filtert het netwerkverkeer. Als een bericht aan de ene kant van de bridge verzonden wordt en de ontvanger zit aan dezelfde kant van de bridge, dan zal de bridge het bericht niet doorlaten naar de andere kant van de bridge waardoor het daar wat rustiger blijft. Is het bericht wel bestemd voor de andere kant, dan wordt het wel doorgelaten.


Netwerk-ID

Een gedeelte van een IP-adres dat het netwerk identificeert. Alle computers binnen een netwerk moeten een IP-adres met hetzelfde netwerk-ID hebben. In dit geval is een netwerk een fysieke onderverdeling van een groter internetwerk.


Netwerkkaart

Een adapterkaart die wordt geinstalleerd in een computer zodat de computer kan communiceren met het netwerk.


Newbie (groentje)

Een nieuwkomer op internet. Een variant hierop: clueless newbie (uitzonderlijk dom groentje).


NFS

Network File System, een standaardmethode van Sun Microsystems waarmee computers toegang kunnen krijgen tot bestanden op een vaste schijf van een andere computer alsof de bestanden deel uitmaken van het lokale bestandssysteem.


Nibble

Vier bits samen worden een nibble genoemd.


NIC

Network Interface Card: Netwerkkaart


Nieuwsgroep

Een op een speciaal onderwerp gerichte discussiegroep op internet.


NLM

NetWare Loadable Module, een programma dat op de NetWare-server kan worden uitgevoerd. De meeste NLM's kunnen tijdens de werking van het systeem worden geladen en verwijderd. Ze besturen een groot aantal functies in Novell NetWare, bijvoorbeeld de protocollen (IPX.NLM en SPX.NLM), back-ups en beheer (MONITOR.NLM).


NNTP

Network News Transfer Protocol. Het protocol dat wordt gebruikt om netwerknieuwsberichten te versturen naar NNTP-servers en NNTP-clients op Internet. NNTP voorziet in de verspreiding, het opvragen, ophalen en verzenden van nieuwsartikelen door middel van een betrouwbare nieuwsstroom op Internet.


Non-impactprinters

Printers die niet met hamertjes en lint afdrukken produceren.


non-maskable interrupt

De non-maskable interrupt treedt in werking als er pariteitsfouten in het interne geheugen worden ontdekt. Het ontwijken van deze interrupt is niet mogelijk. Het computersysteem zal hangen en moet opnieuw worden gestart.


NOR

NOT en OR


Normaliseren

Gelijktrekken van het gemiddelde geluidsniveau van verschillende nummers.


NOT

De NOT geeft alleen uitvoer als er geen invoersignaal is.


Notarisering

Verschaffen van bewijs door een notaris over de eigenschappen van entiteiten die bij een transactie of gebeurtenis zijn betrokken, of over de opgeslagen of getransporteerde gegevens.


NTFS

New Technology File System. Het bestandssysteem van Windows NT.


Null modem

Een gekruiste kabel wordt vaak ten onrechte een nullmodemkabel genoemd. Een null modem bevat wel gekruiste verbindingen, maar deze zijn aangebracht in EEN stekker. Deze stekker wordt in testsituaties als loopback-stekker gebruikt.


Numerieke coprocessor

Een speciale processor die naast de normale processor geplaatst wordt of daarin ge-integreerd is: FPU (floating point unit), NPU (numerical processing unit).


NZB

Een bestand dat de informatie bevat om een complete film, CD of ander bestand uit nieuwsgroepen te kunnen downloaden.


Links

Algemene computer pagina's.


Bedankt voor je bezoek aan deze pagina, kom vooral nog eens terug!
Neem hier ook eens een kijkje:

Sigs quotes taglines