> Computerclub K33S.nl

Computerclub.K33S.nl: R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Computerclub Home K33S.nl Computerclub bij je favorieten Computerclub als je startpagina

Google zoekmachine
Email

Electronische post.


RFID

Radio frequency identification (RFID) (Identificatie met radiogolven) is een methode om van een afstand informatie op te slaan en te lezen van zogenaamde RFID "tags" die op of in objecten zitten. Met deze identificatiechip verzamelen leveranciers, werkgevers en de overheid veel informatie. Alles wat is uitgerust met zo'n chip is uniek te identificeren. De chip kan op kleine afstand worden gelezen. In enkele seconden kunnen vele honderden chips worden gelezen. Consumenten kunnen worden herkend en hun koopgedrag kan worden gevolgd.


RFID nieuws


RFID nl


Rootkit

Een Rootkit is een programmaatje dat zich onzichtbaar kan maken op een systeem - zelfs voor virusscanners. Een rootkit-indringer gaat sluw te werk. Het weet namelijk de informatie te manipuleren die het besturingssysteem u verstrekt, waardoor u niet een volledig beeld krijgt van de staat van uw computer. De rootkit bevestigt zich diep in het besturingssysteem, zodat het mogelijk is dat het besturingssysteem instabiel wordt. De rootkit is bijna niet te verwijderen zonder de functie van het besturingssysteem te beschadigen.


Welkom!

De Computerclub bestaat momenteel uit 27 pagina's. Voor elke letter van het alfabet een pagina en de Home-pagina voor alles wat niet met een letter begint.


RA

Registration Authority.


RAID

RAID is een acroniem voor Redundant Array of Inexpensive Disks, een verzameling 'goedkope' harddisks die samen ervoor zorgen dat er geen gegevensverlies zal optreden bij de uitval van een van die harddisks.


RAID 0 combinatie RAID 1 (RAID 10)

Als de controller dit ondersteund kunnen RAID 0 en RAID 1 gecombineerd worden. Omdat partities van harddisks afzonderlijk als RAID-systeem ingedeeld kunnen worden, benoemen we delen van harddisk 0 en 1 tot RAID 0-systemen voor snelle applicatie-uitvoering. Andere delen van harddisk 0 en 1 koppelen we tot RAID 1-systeem. Op dit deel plaatsen we de boot- en systeemsoftware en de gegevens. We hebben zo altijd een spiegel van de startsituatie en de gegevens.


RAID 0 stripe set

Bij deze versie van RAID worden even grote blokken van meerdere harddisks samengevoegd tot EEN logische schijf. Bij schrijfopdrachten worden de gegevens in blokken gedeeld. Ieder blok wordt naar een verschillende fysieke schijf geschreven. Omdat deze schrijfopdrachten gelijktijdig kunnen plaatsvinden, wordt de schrijfsnelheid aanzienlijk verhoogd, evenals de leessnelheid. Het gemeenschappelijk deel is opelke harddisk even groot, zodat de rest als vrij te gebruiken ruimte overblijft. Een start- of systeempartitie kan geen onderdeel zijn van de stripe set. Er zal dus altijd nog een aparte partitie nodig zijn om het systeem te starten.


RAID 1 disk duplexing

Er wordt voortdurend een spiegel van de harddiskinhoud op een tweede harddisk geplaatst. Elke wijziging wordt dus twee keer weggeschreven. Er kan van de schijf die volgens RAID 1 is ingericht, gestart worden en bij een defect aan een schijf is een volledige spiegel op de tweede schijf aanwezig.
Bij disk duplexing heeft iedere harddisk een eigen adapter.


RAID 1 disk mirroring

Er wordt voortdurend een spiegel van de harddiskinhoud op een tweede harddisk geplaatst. Elke wijziging wordt dus twee keer weggeschreven. Er kan van de schijf die volgens RAID 1 is ingericht, gestart worden en bij een defect aan een schijf is een volledige spiegel op de tweede schijf aanwezig.
Disk mirroring maakt gebruik van twee schijven die op dezelfde adapter zijn aangesloten.


RAID 2

Disk striping with Error Correction Code.


RAID 3

Disk striping with ECC as parity.


RAID 4

Disk striping with parity stored on separate disk.


RAID 5 stripe set with parity

Van elk bestand wordt de pariteit (parity) uitgerekend en op een aparte schijf bewaard. Omdat de pariteit in de regel minder plaats inneemt dan de bestandsonderdelen, wordt van elk volgend bestand de pariteit op een volgende schijf vastgelegd. De startbestanden kunnen geen onderdeel zijn van de stripe set en moeten dus daarbuiten plaatsvinden. Bij RAID 5 zijn minimaal 3 harde schijven nodig.


RAM

Random Access Memory. Een vluchtig geheugen waaruit gelezen en waarnaar geschreven kan worden.


RAMDAC

Digitaal naar analoog converter op VGA-kaart. Bijna alle VGA-kaarten zijn voorzien van drie RAMDAC's, EEN voor elke kleur.


RAO

Registration Authority Operator.


RAS

Remote Access Service. Een service die telewerkers, mobiele gebruikers en systeembeheerders die servers op verschillende nevenvestigingen in de gaten moeten houden de mogelijkheid geeft hun werkzaamheden op afstand via het netwerk uit te oefenen.


RDRAM

Achterhaalde RAMBUS-geheugenmodules als alternatief voor DDR-SDRAM.


RealAudio

Een populaire bestandsindeling voor streaming-audiobestanden, waarmee je via het net naar programma's kunt luisteren.


Real mode

In de real mode worden van de beschikbare adreslijnen alleen de eerste 20 gebruikt. Het te adresseren intern geheugen is EEN megabyte. Er kan maar EEN taak tegelijk uitgevoerd worden.


Real-modus

De 16-bits, achterwaarts compatibele modus van de reeks 80386-processors van Intel. In real-modus zijn alle beveiligingsvoorzieningen van de CPU uitgeschakeld, wordt paginering niet ondersteund en komen programma-adressen overeen met fysieke geheugen-adressen. De adresruimte is beperkt tot 1 MB aan fysiek geheugen. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van een geheugensegmentatieschema. De real-modus is compatibel met de 8086-, 8088-, 80186- en de real-modus van de 80286-processor.


Realtimebewerking

Wijzigingen worden direct in de bestanden aangebracht.


Refresh rate

Verversingssnelheid: aantal keren per seconde dat opnieuw beeld opgebouwd wordt. Hoe hoger de refresh rate, hoe stabieler het beeld.


Register

De database waarin informatie over de configuratie van de computer ligt opgeslagen. Het register is de opvolger van de INI-bestanden voor alle systeemonderdelen en toepassingen.


Registers

De snelste geheugenonderdelen zijn de registers. Deze vormen een onderdeel van de processor en houden even tussenresultaten vast. Het zijn er slechts weinig.


Registersleutel

Een aanduiding voor een record of een groep records in het register.


Relying party

Ontvanger van een certificaat die handelt in vertrouwen op dat certificaat en/of digitale handtekeningen geverifieerd door middel van dat certificaat. Equivalent met het begrip "certificaatgebruiker".


Remote Administration

Een voorziening waarmee een beheerder via het netwerk toegang kan krijgen tot een andere computer om beheertaken uit te voeren. Deze werkzaamheden worden ook wel extern beheer genoemd.


Repeater

Een repeater filtert het ontvangen signaal, herleidt het tot de oorspronkelijke blokvorm en zendt het versterkt en helder weer door.


Resetknop

De resetknop is een drukknopje op de systeemkast. Bij het indrukken wordt de stroomkring van de computer doorbroken, zodat de computer direct uitschakelt zonder de werkende programma's af te sluiten. Bij het loslaten van de reserknop wordt de stroomkring hersteld. Hierdoor start de computer opnieuw op.


Resolutie

Het aantal pixels op het beeldscherm, of op een afdruk, (horizontaal bij verticaal) noemt men de resolutie.


Retentie

Bij nieuwsservers: het aantal dagen dat nieuwe bestanden beschikbaar zijn om te downloaden.


Reverse Address Resolution Protocol (RARP).

Een TCP/IP-protocol dat een IP-adres retourneert wanneer het een fysiek adres ontvangt. Dit protocol wordt meestal gebruikt door een schijfloos station dat over een externe opstart-PROM in zijn netwerkadapter beschikt.


Rewritable cd

De meermalen beschrijfbare compact disc. Deze kent een uiterst zwakke brandlezer die in een waslaag putjes plaatst. Omdat deze putjes erg ondiep zijn, is ook een speciale laser nodig om de schijf te lezen. De compatibiliteit van de rewritable cd met cd-romspelers is niet volledig.


RFC

Request For Comment.


RFID-chip

De RFID-chip is een uiterst kleine platte chip (kleiner dan een rijstkorrel) die bijvoorbeeld in kleding, paspoorten en bankbiljetten geplaatst kan worden met de kenmerken van het product. De chips zijn met radiogolven (RF = radiofrequency) op afstand leesbaar.


RI

Ring indicator (Waarneming bel bij ontvanger)


Ringnetwerk

Bij het ringnetwerk zendt een werkstation zijn gegevens naar het volgende station in de cirkel. Dit station bepaalt of de gegevens hun bestemming bereikt hebben. Is dit niet het geval, dan zorgt een repeater voor het doorzenden. Is er geen afnemer, dan zal de oorspronkelijke verzender de gegevens terug ontvangen en van het netwerk verwijderen.


RIP

Routing Information Protocol, een protocol dat bijhoudt hoe vaak een gegevenspakket een router passeert. Elke stap heet een hop en het maximumaantal hops wordt meestal ingesteld op 16. Als dit aantal wordt overschreden, wordt het pakket bij dit protocol weggegooid.


RIP listening (silent RIP)

Een proces waarbij een computer RIP-pakketjes opent en er op basis van de aangetroffen gegevens informatie aan toevoegt.


Rippen

Kopiëren van data van een cd of dvd.


RISC

Reduced Instruction Set Computer. Het aantal soorten instructies is beperkt waardoor de snelheid van uitvoering bijzonder groot kan zijn.


rm (Linux)

Bestanden verwijderen: rm nieuw.txt
Directory verwijderen: rm -r map/
De -r staat voor recursive, wat betekent dat het commando werkt op bestanden in de directory's en ook weer in subdirectory's daarvan enzovoort.


rmdir

Een veiliger commando voor het verwijderen van een directory omdat het alleen werkt als de directory al leeg is.


RMON

Remote Monitoring, het onderdeel van TCP/IP dat netwerkbeheer en het verzamelen van netwerkgegevens bijhoudt. Dit protocol is veel efficienter dan zijn voorganger SNMP.


Root

De systeembeheerder van een Linux-systeem.


Root-CA

CA van het hoogste niveau in een PKI-hiërarchie, die de ondergeschikte CAs certificeert door hun publieke sleutels te tekenen.


Root-certificaat

Speciaal CA-certificaat, waarbij uitgevende CA tevens certificaathouder is, en beschikt over zowel de privīésleutel als de publieke sleutel voor ondertekening van certificaten; hiermee certificeert de root-CA zichzelf.


Router

Een hardwarematige gateway, een fysieke scheiding tussen twee netwerken. In de router wordt bepaald welke computer rechten heeft op toegang tot het andere netwerk.


Routeringstabel

Een database van routes tussen netwerken in het geheugen van routers. Hoe kleiner de tabel, des te sneller is de router.


RPC

Remote Procedure Call, een methode waarmee client-servernetwerken communiceren tussen processen (toepassingen) die op de verschillende computers worden uitgevoerd. RPC wordt soms gebruikt om werk over het netwerk te verdelen aan de hand van omstandigheden. Een server waarop een database wordt uitgevoerd kan zoekacties bijvoorbeeld lokaal uitvoeren, terwijl query's worden gegenereerd op de clientcomputer.


RPM

Rotaties Per Minuut, ofwel het toerental van de harde schijf. Hoe sneller de schijf ronddraait, des te sneller de informatie toegankelijk is en het lezen en schrijven gaat.


RS-232C

Seriele poort.


RSI

Repetitive Strain Injury. Deze kwaal uit zich door chronische pijnen in hand, pols, schouder of nek en ontstaat door langdurige, steeds weer herhalende bewegingen.


RSS

Really Simple Syndication. RSS is een bestandsformaat met XML-specificatie dat dient om nieuws of media te verspreiden. De RSS-feeds worden automatisch gedownload door een voor RSS geschikt programma op de lokale computer. RSS-feeds worden aangeboden door nieuwssites, blogs en podcasters.


RSVP

Resource Reservation Protocol. Een signaleringsprotocol dat wordt gebruikt voor het maken van verbindingen met de QoS die door een toepassing is aangevraagd.


RTC

Real Time Clock. Interne klok in de pc, is eigenlijk een chip die door een aparte batterij wotdt gevoed.


RTFM

Read The F### Manual: een suggestie die wordt gedaan door mensen die vinden dat je hun tijd verdoet door vragen te stellen waarop je het antwoord gemakkelijk zelf had kunnen vinden.


RTS

Request to send (Verzoek om verzending te starten)


RTS/CTS-protocol

Hardwareprotocol voor communicatie tussen computer en modem.


RXD

Receive data (Ontvang gegevens)


Links

Algemene computer pagina's.


Bedankt voor je bezoek aan deze pagina, kom vooral nog eens terug!
Neem hier ook eens een kijkje:

Sigs quotes taglines